Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
biskupizna.pl
Quest
dudziarz.eu
Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krobi
Tabor Wielkopolski - Biskupizna

Partnerstwo na rzecz Biskupizny

 

Z początkiem 2015 roku (03.02.2015) współpraca instytucji i organizacji związanych w różny sposób z Biskupizną została sformalizowana poprzez zawiązanie Partnerstwa na jej rzecz. Sygnatariusze Partnerstwa zadeklarowali chęć wspólnych działań przy organizacji imprez, promocji Biskupizny oraz realizacji projektów związanych z dziedzictwem kulturowym.  Pierwszym działaniem Partnerstwa było podjęcie starań o wpisanie folkloru biskupiańskiego na krajową listę dziedzictwa niematerialnego. W tym celu podjęto prace nad strategią rozwoju dla Biskupizny. Ponadto nawiązano współpracę z Instytutem Etnologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który w roku 216 prowadził badania terenowe na Biskupiźnie.

Celem Partnerstwa jest rozwijanie współpracy na rzecz promowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego mikroregionu Biskupizny. Podejmowane działania przyczyniają się do zachowania trwałości folkloru biskupiańskiego. Ich skuteczność zaobserwować można już, przede wszystkim dzięki wzrostowi zainteresowania młodzieży uczestnictwem w zespołach folklorystycznych. Wzmacnia się także poczucie tożsamości lokalnej wśród mieszkańców. Pojawiają się nowe inicjatywy, w luźny sposób nawiązujące do biskupiańskiego folkloru, czy też adaptujące go do kultury nowoczesnej.

Partnerstwo działa na zasadzie grupy partnerskiej, nie jest samodzielną organizacją, odrębnym podmiotem w rozumieniu przepisów prawa. Porozumienie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych podmiotów i osób fizycznych. Na dzień 1 stycznia 2017 roku członkami Partnerstwa są:

1. Sebastian Czwojda Burmistrz Krobi

2. Ks. Paweł Minta, proboszcz parafii w Domachowie

3. Małgorzata Nawrocka, Koło Gospodyń Wiejskich w Domachowie

4. Marek Hałas, Fundacja Ziemi Krobskiej im. prof. R.T. Hałasa

5. Małgorzata Wawrzyniak, Sołtys Rębowa

6. Agnieszka Marcinkowska, Dyrektor Punktu Przedszkolnego "Michałek" w Domachowie

7. Małgorzata Giera Zespół "Młodzi Biskupianie"

8. Krystyna Jańczak Zespół "Młodzi Biskupianie"

9. Urszula Chuda, Sołtys Sikorzyna

10. Jolanta Łabusińska Grupa "Kryza"

11. Czesława Jesiak Koło Gospodyń Wiejskich w Żychlewie

12. Roman Olejniczak, Sołtys Starej Krobi

13. Zygmunt Pawlak, Sołtys Domachowa

14. Agnieszka Wujek, Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi

15. Rafał Duda "Kraina Orła Białego" Stary Gostyń

16. Agnieszka Linowska Urząd Miejski w Krobi

17. Krzysztof Polowczyk Biskupiański Zespół Folklorystyczny z Domachowa i Okolic

18. Anna Krzyżostaniak Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi

19. Magdalena Wojciechowska "Biskupianki w podróży"

20. Kinga Leonarczyk "Lawendowa Manufaktura"

21. Daria Andrzejewska "Biskupianki w podróży"

22. Michał Umławski Fundacja "Dudziarz.eu"

 

Liderem Partnerstwa jest Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Partnerstwa zapraszamy do kontaktu z GCKiR pod nr telefonu 721 382 099.

Biskupizna
Jesteś 60926
osobą która odwiedza ten portal.
Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi, ul. Powstańców Wlkp. 27, 63-840 Krobiatel.: 65 571 13 20, email: kultura@krobia.pl, http://www.kultura.krobia.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI